Davranış bozuklukları

Davranışın sorunlu olmasında en önemli etken nedir

Psikoloğun Cevabı

Psikolojide çocuklarda görülen ''davranım bozukluğu'ndan bahsediyorsanız eğer, birçok etken olabilir. Bunlardan bazıları; dikkat çekme isteği, şaşırtma isteği, ailedeki bir kişiyi rol model alması, kitle iletişim araçlarının olumsuz etkisi, beğenilme isteği, onay alma isteği, dikkat çekme isteği, geçmiş yaşantısı gibi. Davranım Bozukluğu terapi ile tedavi edilebilir. Ebeveyn-ergen danışmanlığı/terapisi ile hem aile hem çocuk ile birlikte terapi sürecine başlanılır. Terapi sürecinde , çocuğun davranışlarını gözlemleme, olumlu davranışını pekiştirme, kabul görmeyen davranışlarıyla ilgili net sınırlar oluşturma üzerine çalışılır.