Obsesif-Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Nedir?

BlogObsesif-Kompulsif Bozukluk Nedir?

Takıntı-zorlantı bozukluğu olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluk; sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olmak ve bu düşüncelerin kendisini rahatsız etmesinden ötürü, genellikle rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur. El yıkama, eşyaları kontrol etme veya temizlik gibi tekrarlayan davranışlar, kişinin günlük aktivitelerini ve sosyal etkileşimlerini önemli ölçüde etkilemektedir. OKB'si olmayan birçok insanın üzücü düşünceleri veya tekrarlayan davranışları vardır. Ancak bu düşünce ve davranışlar tipik olarak günlük yaşamı aksatmaz. OKB'si olan insanlar için düşünceler kalıcıdır ve davranışlar katıdır. Davranışları yapmamak genellikle büyük sıkıntılara neden olur. OKB'si olan birçok kişi, takıntılarının gerçekçi olmadığını bilirler veya bundan şüphelenirler; bazıları ise takıntılarının doğru olabileceğini düşünebilirler (sınırlı içgörü olarak bilinir). 
Obsesyonlarının gerçekçi olmadığını bilseler bile OKB'si olan kişiler obsesif düşüncelerden kopmakta veya kompülsif eylemleri durdurmakta zorluk çekerler. OKB tanısı, zaman alıcı (günde bir saatten fazla), önemli sıkıntılara neden olan, iş veya sosyal işlevselliği bozan obsesyonların ve / veya zorlamaların varlığını gerektirir.

OBSESYON (TAKINTILAR)


Takıntılar, anksiyete veya iğrenme gibi üzücü duygulara neden olan tekrarlayan ve ısrarcı düşünceler, dürtüler veya imgelerdir. OKB'si olan birçok kişi düşüncelerin, dürtülerin veya görüntülerin zihinlerinin bir ürünü olduğunu, aşırı veya mantıksız olduğunu kabul eder. Bununla birlikte, bu müdahaleci düşüncelerin neden olduğu sıkıntı mantık veya akıl yürütme ile çözülemez. OKB'si olan çoğu insan, obsesyonların sıkıntısını kompulsiyonlarla hafifletmeye, obsesyonları görmezden gelmeye, bastırmaya veya diğer faaliyetlerle dikkatlerini dağıtmaya çalışır. Tipik takıntılar:

1) İnsanlar veya çevre tarafından kirlenme korkusu 

2) Rahatsız edici cinsel düşünceler veya görüntüler 

3) Cinsel veya dinsel konuları düşünmekten korkma
4) Düzen, simetri ile ilgili aşırı endişe 

5) Tekrarlayan rahatsız edici sesler, resimler, kelimeler veya sayıların düşünceleri 

6) Önemli bir şeyi kaybetme veya atma korkusu
 KOMPULSİYON (DAVRANIŞLAR)

Kompulsiyon, bir kişinin bir takıntıya yanıt olarak gerçekleştirmek için istekli hissettiği tekrarlayan davranışlar veya zihinsel eylemlerdir. Davranışlar tipik olarak bir kişinin bir takıntıyla ilgili sıkıntısını önler veya azaltır. Kompulsiyon, bir saplantıyla doğrudan ilgili olan aşırı tepkiler (bulaşma korkusu nedeniyle aşırı el yıkama gibi) veya takıntıyla tamamen ilgisi olmayan eylemler olabilir. En şiddetli durumlarda, ritüellerin sürekli tekrarlanması günü doldurabilir ve bu da normal bir rutini imkansız hale getirir. Tipik kompulsiyonlar:
1) Aşırı veya ritüelleştirilmiş el yıkama, duş alma, diş fırçalama veya tuvalet yapma
2) 
Ev eşyalarının tekrar tekrar temizlenmesi 

3) İşleri belirli bir sayıda yapma ihtiyacı
4) 
Kilitleri, anahtarları veya cihazları tekrar tekrar kontrol etme