Zeynep Türkkan | Online Psikolog ve Online Terapi

Zeynep Türkkan

Görüntülü Tek Seans: 139.90 TL
4’lü Görüntülü Seans Paketi: 559,90 TL 439,90 TL
Randevu Al

Uzmanlık Alanları

 • Bilişsel-Davranışçı Terapi
 • Duygu-Durum Bozuklukları ( Depresyon, Bipolar Bozukluk)
 • Kaygı Bozuklukları ( Fobiler, Yaygın Anksiyete, Sosyal Kaygı, Panik Bozukluk, OKB)
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Fobi
 • Alt Islatma
 • Ayrılık Kaygısı
 • Okula Uyum Zorluğu
 • Sosyal İletişim Problemleri
 • Akran/Kardeş Çatışması
 • Öfke Kontrol Problemleri
 • Karşıt Gelme Bozukluğu
 • Boşanmaya Tepki
 • Çocuklukta Kaygı ve Bağlanma Temelli Sorunlar
 • Çocuk ve Ergenlerde Depresyon
 • Ailede Sınır Koyma Problemleri
 • Ergenlik Dönemi Psikolojik Sorunları
 • Motivasyonel Görüşme
 • Aile içi İletişim

ÖzgeçmişUzman Klinik Psikolog Zeynep Türkkan, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 2007 yılında yüksek onur derecesi ile, Klinik psikoloji Yüksek Lisansı eğitimin ise 2019 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Klinik stajını Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi psikiyatri servisinde yapmıştır Bezmialem Vakıf Üniversitesi-Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve süpervizyonu almış, Oyun Terapileri Enstitüsü'nde Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği'nden WISC-4 Uygulama ve Değerlendirme eğitimi ile Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Değerlendirme ve Uygulama eğitimini almıştır. Ruh Sağlığı Derneği'nden Çocuk Değerlendirme Testleri (Bender-Gestalt, Frostig algı testi, Burdon dikkat testi, D2 dikkat testi, Frankfurter dikkat testi, Cattel Zeka testi, Metropolitan, AGTE, Peabody kelime testi, GoodEnough Harris testlerinin eğitimlerini tamamlamıştır. Çeşitli kurumlarda terapist ve klinik psikolog olarak çalışmış olup, 2-10 yaş çocuklara oyun terapisi hizmeti ile çocuk, ergen ve yetişkinlere terapi ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Yorumlar